English  

Specials


Sushi Cup /2 Sharaku

Sushi Cup /2 Sharaku


$18.00  $8.00
Save: 56% offTetsubin Silver/Lavender Honeycomb

Tetsubin Silver/Lavender Honeycomb


$110.00  $93.50
Save: 15% offSushi Cup Tegata Tessa

Sushi Cup Tegata Tessa


$13.50  $11.48
Save: 15% offKoh Tate Shiro Matte Obosan

Koh Tate Shiro Matte Obosan


$16.50  $13.20
Save: 20% offM-Bento/L2 Rt Wdgrain 14-3/4

M-Bento/L2 Rt Wdgrain 14-3/4


$27.00  $21.60
Save: 20% offSushi/6 Ajisai Random

Sushi/6 Ajisai Random


$47.50  $38.00
Save: 20% off